kokemusu
records

夕食

岐阜の音

01  nagara river
02  harigane
03  warabimanju
04  oyatsuya
05  mana
06  madoi
07  honda
08  jiro yoshida
09  ending mobile


Yusyoku/gifu no oto (for gifu no hitobito, 2014.10.31 - 11.6 at kawauso)
Recorded at jozokaikan honda, gifu October 14, 2014
Mixed by Keiichiro Honda
Design by Megumi Honda

100 limited
GIFU NO OTO