kokemusu
records

Yushoku

FUNAZOKO NO SAKANA (SHIP BOTTOM FISH)

disc1
1 kokuya no koukai (dead night voyage)
2 tonari no kusabana (flowers next door)
3 wakai aoba (green greenery)
4 May
5 hikouki (aeroplane)
6 ugo no kugatsu (September, after the rain)
7 tomodachi (friend)
8 obdurate no ie (oblate house)
9 gosui (afternoon nap)
10 décalcomanielife

disc2
1 tou to kanmi (porcelain & confectionery)
2 kare no ita machi (his ex hometown)
3 hatsunatsu (early summer)
4 Jue de Balle hiroba de (à la Place du Jue de Balle)
5 hashi (bridge)
6 arashi ni natte (come the storm)
7 okurimono (gifts)


Recorded at village hototoguiss studio by Tsuru Mitsumune
January, February, May 2012
Mixed by Tsuru Mitsumune and yusyoku
Mastered by Hiromits Shoji
All music written by Keiichiro Honda
Design by Megumi Honda
Support artists by Tsuru Mitsumune, Reiki Kito, Naoki Otani,
and Kumiko Kutsuzawa
FUNAZOKO NO SAKANA